History

Gweedore Golf Club was founded in 1923, becoming affiliated in 1927, playing on a 9 hole course, mainly on Commonage land and some privately owned fields. It seems the club did not function from 1939 until it was resurrected in 1960.

Small scale but significant developments occurred over the years, from having a small tin hut close to the graveyard in the 1930s, built at a cost of £27, to a new modern clubhouse in 1976, to replace the temporary prefab from 1970 and then the extension and refurbishment in 1989.

The purchase of strips of land began in 1970 – the site of the Clubhouse and the present first fairway – bought from Johnny Conaghan, Cotteen. Further land and share purchases followed regularly and after many years of effort and enthusiasm the club finally achieved its first objective in 2014, of having a 9 hole course on its own land.

Combined with its majority shareholding on the Commonage, the course now comprises of 14 distinct holes and the club is determined to achieve its ultimate aim of having an 18 hole course for its members whose efforts over many years should result in a much needed amenity for the parish of Gweedore.

The old course record of 65 is held by Pól ‘Monty’ Ó Maolagáin achieved on the 19/8/2007. The record for the new layout will soon be up for grabs once conditions for records are in place.

Course development remains high on the priority list in the coming years and the spectacular scenery of the links will be difficult to surpass.


Seasaigh ar an 15ú Tí agus amharc amach uait ar Ghabhla, Inis Meáin agus Iompainn. Soir uait tá Inis Bó Finne agus Toraigh agus siar uait tá Rann na Feirste, Oileán na Cruite agus Arainn Mhór. Tá an ghrian ag soilsiú, an radharc go hiontach agus an gailf thar barr!

Caith do shúil ar Oileán na Marbh agus siúil leat ó Thaobh a’ Droma go Tóin a’ Bhaile amach go Bun a’ Ghaoith agus ar aghaidh go dtí an Bhinn Bhuí fríd Chladach an Dulamáin agus arais go Lag a’ Teampaill.

Sin Thíos Chois na Trá – an áit a chaith ár muintir sna glúnta romhainn, laethanta fada agus samhraidh phléisi úrtha ag buachailleacht agus ag curaíocht. Sin suíomh Gailf Chúrsa Ghaoth Dobhair leis an fharraige agus na hoileáin ar thaobh amháin do agus an Earagail ag amharc anuas air.

Bhí galf a imirt i Machaire Gathl án ó 1923 ach níor bunaíodh an club go dtí 1927 agus choinnigh ag dul go 1939. Ba iad Micí ‘n Cope Ó Gallchóir, Tomás John Mac Giolla Bhríde, Hughie Thomais Bhiddy Mac Giolla Bhríde, Jim Boyd, Paddy & Kitty Sheáin a’ Dualtaigh, Annie Donie Thuathail, Francie Molloy, Maggie Néill Uí Fhearraigh, Kitty Blake agus Bella ‘n Dualtaigh a tháinig le chéile le tús a chur leis. Ba é Charlie McMonagle an chéad Rúnaí.

D’fhoscail Canon Kerr, Sagart Paróiste Ghaoth Dobhair, an cúrsa 9 bpoll i 1927 a bhí leagtha amach ag Mr. McCready as Óstán Milford agus James Breslin. B’é Jack Phaddy Fheidhlim í ó Curráin an chéad ‘Greenkeeper.’ Chosain an clubtheach úr, a tógadh ag balla na Reilige, £27!

Is cosúil nach raibh an Cumann ag feidhmnú ó 1939, d’ainneoin an dícheall a rinne Fr. Pat Deeney. hAthbhunaíodh an Cumann i 1960 agus rinne sé dul chun cinn iontach ó shin. Tom ás John Mac Giolla Bhríde, Fr. Bonar, Johnny Sheáin ó Gallchóir, Micí ‘n Cope, Dr. Carr, Garda Paddy Boyce, Kevin Gillespie, Jack Ferry, Joe Hudí Mhóir Ferry, Pat Arnold, Colm Mac Giolla Bhríde agus Nábla Coyle a bh í freagrach don athbheochan agus Johnny Sheáin mar Rúnaí.

D’imir an club den chéad uair i gcluichí Comórtais Condae Gailf i 1968 i Rath Mhaoláin. I 1981 shroich an club Cluiche Ceannais Condae den chéad uair. Chaill said in éadán Bun Dobhraín. Bhain an club an chéad Cluiche Ceannais Condae i Sraith na Mionúr i 1984 i gcoinne Leitir Ceanainn. Baineadh Príomh Shraith na Condae den chéad uair i 1998.

Bunaíodh Cumann Gailf na mBan i 1977. Ba iad na Ceannródaithe an uair sin : Kath Hussey, Sarah Gallagher, Nuala McCole, Sandra McGinley, Moya O’Donnell, Carmel McWeeney, Paula McCaughan, agus Kathleen Rodgers.

Back To Top